Polityka prywatności portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW

Polityka prywatności zawiera informacje dla użytkowników odnoszące się do ich danych, zbieranych i przetwarzanych podczas korzystania z portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW (zwanego dalej Portalem).

Wszelkie pojęcia używane w Polityce prywatności mają takie znaczenie, takie jak w Regulaminie portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW, pod warunkiem braku odmiennego zastrzeżenia.

 

Dane osobowe użytkowników

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

 

Przetwarzane dane

W celu świadczenia niektórych usług w portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW wymagane jest założenie konta użytkownika. Konto użytkownika można zarejestrować bezpośrednio w portalu, w tym przypadku przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu, login oraz wizerunek, jeżeli użytkownik zamieścił zdjęcie profilowe.

Po założeniu konta przez studentów, absolwentów i pracowników Wydziału Zarządzania UW (rejestracja użytkownika) są przetwarzanie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, uczelnia, wydział, kierunek, specjalność, rok rozpoczęcia, rok zakończenia, nr albumu nr dyplomu, adresy e-mail, nr tel., status (student, absolwent, pracownik) w celu dostosowania treści i funkcjonalności oferowanych przez portal każdej grupie użytkowników.

Jeśli niezalogowany użytkownik kontaktuje się za pośrednictwem poczty e-mail, wykorzystywany jest podany przez niego adres e-mail w celu udzielania odpowiedzi oraz ewentualnie podjęcia żądanych przez niego działań. System automatycznie zapisuje numer IP użytkowników.

 

Cel i podstawa i przetwarzania danych osobowych użytkowników

Celem przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW jest świadczenie usług i korzystanie z użyteczności wyszczególnionych w Regulaminie portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW, które są przedmiotem jego działania.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, wyraża się poprzez założenie konta w portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW. Powyższe działanie wymaga akceptacji Regulaminu portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW, która jest niezbędna do świadczenia usług opisanych jako użyteczności portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW.

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy przesłać stosowne wyrażenie woli na adres e-mail: synergia@wz.uw.edu.pl

Dane osobowe przechowywane są do czasu usunięcia konta użytkownika lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez czas potrzebny dla obrony w przypadku ewentualnego dochodzenia przez użytkownika roszczeń przeciwko Administratorowi wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, których okres przedawnienia wynosi 10 lat.

 

Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie

Podczas wizyty użytkownika w portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW zbierane są automatycznie dane dotyczące logowania: adres IP, data i godzina rejestracji konta użytkownika, data i godzina logowania do Portalu.

Dane powyższe są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją Portalem. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych dotyczących odwiedzania Portalu.

 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i ich poprawiania. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmian podanych przez niego danych – po zalogowaniu się na własne konto w portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW.

Na zasadach określonych przez RODO użytkownikowi przysługuje także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie, w szczególności przepisy RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników, w tym zabezpieczające je przed dostępem do nich osób trzecich. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że żaden sposób przesyłania danych przez internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczny.

 

Polityka Cookies

Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika w celu korzystania z Portalu. Dane umieszczone w plikach cookies nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

W Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych związanych z tematyką portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW. Strony te mają własne zasady dotyczące prywatności i korzystania z plików cookies. Administrator nie ma wpływu na zawartość plików cookies wysyłanych przez strony internetowe podmiotów trzecich, do których linki umieszczone są w Portalu.

W Portalu stosowane są pliki cookies m. in. w celach takich jak:

– umożliwienia korzystania z niektórych usług dostępnych w Portalu – w szczególności uwierzytelniających użytkownika podczas logowania;

– statystycznych – ustalania w jaki sposób użytkownicy korzystają z Portalu, co pozwala na ulepszanie jego struktury i zawartości;

Administrator używa narzędzi Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. z siedzibą w USA (Google), w celach statystycznych.

 

Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach w Portalu stosowane są tzw. wtyczki do mediów społecznościowych, za pomocą których można udostępnić treści opublikowane w Portalu. Przy korzystaniu z wtyczek do mediów społecznościowych obsługujące je serwisy społecznościowe mogą pobrać dane użytkownika.

 

Zmiany Polityki prywatności

Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą podawane użytkownikom do wiadomości za pomocą odpowiedniego komunikatu w Portalu. Wersja Polityki prywatności dostępna w Portalu jest wersją aktualnie obowiązującą.