Synergia WZ UW 20220509 wydzial zarzadzania uw 11 1 1 scaled

Akredytacje WZ UW

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego to pierwsza w Polsce uniwersytecka szkoła biznesu z trzema najważniejszymi akredytacjami: EQUIS, AACSB i AMBA. Świadczy to o międzynarodowej randze naszej uczelni i potwierdza jakość dyplomu ukończonych studiów. “Trzy korony” zdobyło zaledwie 110 uczelni na świecie, czyli jedynie ok. 1% i tylko jedna prywatna szkoła wyższa w Polsce. Wszystkich uczelni biznesowych jest obecnie na świecie około 15 tys., a zatem jesteśmy w elitarnym gronie międzynarodowych uczelni, które gwarantują swoim studentom najwyższy poziom edukacji w tym samym standardzie.

Synergia WZ UW AMBA logo Acc black
Synergia WZ UW EFMD Global EQUIS Accredited Pantone
Synergia WZ UW AACSB logo accredited color RGB scaled

Uzyskanie akredytacji to bardzo złożony, wieloletni proces weryfikacyjny, który wymaga od uczelni spełnienia szeregu niełatwych warunków. Komisja oceniająca uczelnię bierze pod uwagę:

 • instytucję jako całość nie tylko programy studiów, ale także wszystkie działania i jednostki uczelni, w tym: badania, jednostki e-learningowe, świadczenia edukacyjne dla kadry kierowniczej i zasięg społeczności. Zakres obejmuje wszystkie programy oferowane przez uczelnię od pierwszego stopnia do stopnia doktora;
 • równowagę między wysoką jakością akademicką a odniesieniem do profesjonalnych praktyk zapewnianych przez bliskie interakcje ze światem korporacyjnym. Bliska współpraca ze światem biznesu jest zatem tak samo wymagana, jak potencjał badawczy. Komisja przywiązuje szczególną wagę do tworzenia skutecznego środowiska uczenia się, które sprzyja rozwojowi umiejętności menedżerskich i przedsiębiorczych oraz wspiera poczucie globalnej odpowiedzialności. Poszukuje również innowacji we wszystkich aspektach, w tym również w zakresie projektowania programów i pedagogiki;
 • stopień internacjonalizacji. W związku z tym, że firmy rekrutują pracowników z całego świata, przyszli studenci wybierają kształcenie poza granicami własnego kraju, a także szkoły budują sojusze ponad granicami i kontynentami, jest potrzeba identyfikacji tych instytucji, które zapewniają wysokiej jakości edukację w zarządzaniu międzynarodowym.

Korzyści płynące z posiadania “trzech koron” dla społeczności Wydziału Zarządzania UW:

– dyplom akredytowanej uczelni jest rozpoznawany globalnie jako potwierdzenie jakości i standardu otrzymanej edukacji,

– możliwość poszerzenia kontaktów międzynarodowych dzięki temu, że stowarzyszenia łączą studentów, absolwentów i pracodawców na całym świecie,

– perspektywa współpracy z pracodawcami na wszystkich kontynentach,

– możliwość korzystania z bogatego zbioru raportów badających najnowsze światowe trendy,

– dostęp do szeregu ekskluzywnych usług i korzyści, w tym najwyższej światowej klasy wydarzeń i szkoleń.

Synergia WZ UW AMBA logo Acc black
 • Jest to najstarsza i najbardziej prestiżowa oraz  międzynarodowa akredytacja przyznawana przez Stowarzyszenie MBA.
 • AMBA jest niezależnym stowarzyszeniem założonym przez absolwentów najlepszych programów MBA z całego świata, działającym od 1967 roku.
 • Jej nadrzędnym celem jest podnoszenie standardów i jakości kształcenia podyplomowego szkół biznesowych z korzyścią dla studentów, absolwentów i pracodawców.
 • W procesie akredytacji komisja złożona z przedstawicieli uczelni akredytowanych weryfikuje warunki studiowania, program, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów.
 • Na całym świecie tylko ok. 250 szkół w 80 krajach posiada tę akredytację.
 • Akredytacja ta została przyznana naszemu Wydziałowi w 2007 roku.

Więcej informacji

Synergia WZ UW EFMD Global EQUIS Accredited Pantone
 • Jest akredytacją prestiżową, której celem jest podniesienie poziomu edukacji zarządzania na całym świecie.
 • Komisja weryfikacyjna bardzo krytycznie ocenia instytucje ubiegające się o to wyróżnienie.
 • Jedynie 193 szkoły biznesowe na całym świecie posiadają tę akredytację.
 • WZ UW jest drugą uczelnią w Polsce, która według EFMD (European Foundation for Management Development),  spełnia wszystkie cele EQUIS.
 • Otrzymaliśmy to wyróżnienie w 2017 roku.

Więcej informacji

Synergia WZ UW AACSB logo accredited color RGB scaled
 • Jest najstarszą na świecie instytucją akredytującą szkoły biznesu na wszystkich trzech poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim i doktorskim – w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości.
 • Posiada ją ok. 6% wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie jest to ponad 900 instytucji edukacyjnych, w tym takie uczelnie, jak Harvard czy Yale University.
 • Ma najszerszy zakres – akredytuje programy z zakresu zarządzania oraz rachunkowości na całej uczelni (np. programy zarządzania w szkole biznesu i inżynierii) oraz przyznaje akredytację ogólnouczelnianą.
 • Akredytacja przyznawana jest na okres 5 lat. Ponieważ standardy uczelni podlegają ciągłej weryfikacji, zapewnia to utrzymanie jakości na stałym, a nawet coraz wyższym poziomie.
 • Procedura uzyskania tej akredytacji to wieloletni proces – ubiegaliśmy się o nią od 2016 roku, a została nam przyznana w maju 2022 roku.

Więcej informacji

Konsekwentnie podążamy za zmieniającym się otoczeniem biznesowym, łącząc uniwersytecką tradycję i nowoczesne metody kształcenia biznesowego. Codziennie dla rozwoju nauki, studentów i biznesu sięgamy po więcej, gwarantując wysokie standardy wymagane w procesie akredytacji. Taka długofalowa strategia rozwoju Wydziału Zarządzania UW doceniona została przez trzy najważniejsze międzynarodowe komisje akredytacyjne: Association of MBAs, European Quality Improvement i w maju przez Association to Advance Collegiate Schools of Business. – Dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od 50 lat kształci menedżerów i liderów biznesu – powstał w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką edukującą w zakresie zarządzania. Odzwierciedleniem wysokiej pozycji szkoły są przyznane akredytacje: EQUIS, AMBA i AACSB oraz wysokie pozycje w rankingach, np. 1. miejsce w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy 2021” (Zarządzanie) czy 1. miejsce wśród polskich uczelni w międzynarodowym rankingu „Eduniversal”. Jako jedna ze 100 jednostek na całym świecie, Wydział Zarządzania UW, otrzymał ponadto najwyższą kategorię „5 Palmes of Excellence” dla szkół biznesu o silnym wpływie globalnym.