Poznaj ekspertów biznesowych Wydziału Zarządzania UW!

 

Zbliżenie nauki i praktyki gospodarczej, umożliwiające możliwie jak najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału obu stron, to priorytet Wydziału Zarządzania UW. Kształcąc młodych ludzi na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie finansami i rachunkowość, Internatiolnal Businnes, kładziemy duży nacisk na aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy, stąd potrzeba bliskiej współpracy z biznesem. Dlatego WZ UW pragnie stworzyć bazę ekspertów – praktyków biznesu, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem chcą się podzielić z innymi, podjąć współpracę przy realizacji ciekawych projektów, którzy chcą zostać mentorem, partnerem biznesowym czy inwestorem lub poszukują doradcy/konsultanta. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą ekspertów biznesowych, a przedstawicieli biznesu zainteresowanych współpracą z Wydziałem Zarządzania UW zachęcamy do założenia konta eksperta – praktyka biznesu.